Basına ve Çanakkale Kamuoyuna

Eğitim ve Bilim emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) 5. Demokratik Eğitim Kurultayını Düzenliyor

Bu Çanakkale’de Eğitim Konusunda Söylenecek Sözüm var diyen Herkese Çağrıdır

 

 

 

Eğitimin laik, bilimsel, eşitlikçi ve kamusal olmasını, hiçbir dilin ya da kültürün yok sayılmamasını savunan eğitim ve bilim emekçileri bu isteklerini, sergiledikleri mücadeleci tutumlarıyla her fırsatta göstermişlerdir. Toplumsal yaşama müdahale etmenin, eğitim politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olmanın bir gereği olarak Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ile başlayan, Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) ve ardından Eğitim Sen ile devam eden mücadele geleneği, bu dönemlerde yapılan eğitim kurultayları ile daha da güçlendirilmiştir.

 

 

 

Bugüne kadar;

 

TÖS tarafından 4-8 Eylül 1968’de Ankara’da “Eğitimin bilimsel, çağdaş, laik genel halk ve insanlık yararına” yapılması amacıyla gerçekleştirilen Devrimci Eğitim Şurası,

 

 

 

TÖB-DER öncülüğünde, 4-11 Şubat 1978’de, “Eğitimin demokratikleştirilmesi” için yapılan Demokratik Eğitim Kurultayı,

 

 

 

Eğitim Sen tarafından 2-6 Şubat 1998’de “Toplumun bütün bireylerinin parasız, kendi ana dilinde, demokratik, laik, bilimsel bir eğitimden eşitlik içinde ve özgürce yararlanabilmesini savunmak” için düzenlenen 3. Demokratik Eğitim Kurultayı,

 

 

 

Eğitim Sen, tarafından eğitimin piyasalaştırılmasına karşı “Eğitim Hakkı” için 1-5 Aralık 2004’te gerçekleştirilen 4. Demokratik Eğitim Kurultayı ile eğitimde temel sorunlar, eğitim sisteminin yapısı ve mevcut eğitim politikaları çeşitli yönleriyle, yerli ve yabancı konukların, akademisyen ve uzmanların katkısıyla tartışılmış, öneriler geliştirilmiştir.

 

 

 

2-6 Ekim 2013’te düzenlenecek olan 5. Demokratik Eğitim Kurultayı’nın (DEK), gerek öncekilerin birikimi üzerinden yükselmesinin, gerekse ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal, toplumsal atmosferin ve eğitim alanında yaşanan alt üst oluşun etkisiyle çok önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz.

 

 

 

Eğitim Sen, düzenleyeceği 5. Demokratik Eğitim Kurultayı ile toplumun gerçek sorunlarını kavrayarak, sorunların etrafında dolaşmayıp özüne inerek, demokratik eğitim anlayışını tüm topluma yaymayı hedeflemektedir. Ancak bu şekilde eğitimin temel sorunlarını tespit edebilir ve bu sorunların çözüm yollarını birlikte arayabiliriz. Ve ancak bu paylaşım sayesinde egemen eğitim anlayışı yerine eşitlikçi, özgürlükçü ve kim kimseyi dışlamayan, demokratik bir eğitim politikası oluşturabiliriz.

 

 

 

Sadece eleştirmek değil, Eğitim ve Bilim Emekçilerinin demokratik mücadele mirasına dayanarak kendi eğitim politikalarımızı belirginleştirmek, ortak bir dil kurmak, “ne yapmalı? nasıl yapmalı?” sorularının cevabını bulmak için 5. Demokratik Eğitim Kurultayı’nı düzenliyoruz!

 

 

 

Eğitim Sen tarafından düzenlenen 5. Demokratik Eğitim Kurultayı’nın (DEK), konu başlıkları aşağıdaki şekildedir;

 

 

 

1.   Eğitimin Yeniden Yapılandırılması ve Kamusal eğitim

 

2.   Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları

 

3.   Örgün ve Yaygın Eğitim Sistemleri

 

4.   Eğitimde Resmi Dil Politikaları, Anadilinde ve Çok dilli Eğitim

 

5.   Bilimsel, Laik ve Eleştirel Eğitim

 

6.   Ders Kitapları ve Müfredat

 

7.   Bilimsel Kurumların ve Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması

 

8.   Eğitimde Cinsiyet Eşitliği

 

9.   Eğitimde Şiddet

 

10. Yeni Medya-Bilişim Teknolojileri ve Eğitim

 

11. Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi Yapılandırılması

 

 

 

Çanakkale Eğitim Sen kurullarında tartışarak Çanakkale’de aşağıdaki konuları çalışma kararı almıştır;

 

 

 

1.   Eğitimin Yeniden Yapılandırılması ve Kamusal eğitim

 

2.   Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları

 

4.   Eğitimde Resmi Dil Politikaları, Anadilinde ve Çok dilli Eğitim

 

5.   Bilimsel, Laik ve Eleştirel Eğitim

 

7.   Bilimsel Kurumların ve Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması

 

8.   Eğitimde Cinsiyet Eşitliği

 

9.   Eğitimde Şiddet

 

 

 

            5. Demokratik Eğitim Kurultayı kapsamında Çanakkale’de gerçekleştirilen çalışmaların hepsine http://www.canakkaleegitimsen.org ve http://canakkaledek.org sayfalarından ulaşılabilir. Bu çağrı hangi düşünce, parti, sendika veya sivil toplum örgütünde etkinlikte bulunursa bulunsun herkese yapılan bir çağrıdır. Yapmak istediğimiz şey bütün farklılıkların oluşturduğu gök kuşağının zenginliğiyle ülkemizdeki eğitimi sorgulayarak “ne yapmalı? Nasıl yapmalı?” Sorularına yanıt aramaktır. Bize yukarıdaki web adreslerinden ve 0 541 881 81 00, 0 286 212 93 45 ve 0 286 212 40 68 faks numaralarından ulaşabilirsiniz.

 

 

 

            Çanakkale DEK 2013 çalışmaları kapsamında ilk toplantılar

 

17 Ocak 2013 Okulöncesi Çalışma Grubu

 

19 Ocak 2013 İlkokul Çalışma Grubu

 

21 Ocak 2013 Ortaokul Çalışma Grubu

 

22 Ocak 2013 Lise Çalışma Grubu

 

23 Ocak 2013 Üniversite Çalışma Grubu

 

24 Ocak 2013 Hayat Boyu Öğrenme Çalışma Grubu

 

 

 

            Sizlerden istediğimiz belirttiğimiz iletişim kanalları ile bize ulaşarak bu toplantılara kayıt yaptırmanız. Böylece toplantıların daha verimli geçmesini sağlamamız mümkün olacaktır. Toplantılarda seçilen konu başlıkları ve önerdiğiniz diğer konu başlıklarından hareketle her türlü katkınız bizi mutlu eder.

 

 

 

GÜZEL GÜNLERE ANCAK SİZİNLE BİRLİKTE YÜRÜYEBİLİRİZ

 

 

 

Çanakkale EĞİTİM SEN Yürütme Kurulu