Çanakkale Halkına ve Kamuoyuna

Üniversitesinin kendisi için ne denli önemli olduğunu göstermek, Üniversitesine sahip çıkmak, Üniversitesini üniversite olmaktan çıkartan uygulamalara imza atan Rektör Sedat Laçiner’i protesto etmek üzere bir araya gelen örgütlere, örgütlerin üyeleri ile bizlere destek veren Çanakkale Halkına teşekkür ederiz.

 

 

Üniversiteler halka aittir. Üniversiteler halk adına üretirler. Üniversiteler düşünsel bazda evrenseldir. Ancak uygulamalarıyla, etkinlikleriyle de yereli kucaklarlar; bunu da kimseyi ötekileştirmeden yaparlar…

 

Üniversiteler toplumun lokomotifidirler. Bu açıdan üniversiteler bağımsız olmalıdır ve siyaset ile ekonomi başta olmak üzere her tür etkiye eşit mesafede bulunmalıdırlar.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Rektör Sedat Laçiner’in yönetim anlayışı üniversiteyi olması gerekenin dışına çıkartmıştır. Deyim yerindeyse Üniversite, Rektör Laçiner tarafından rayından çıkartılmaya çalışılmaktadır!

 

Rektör Sedat Laçiner ve ona destek olmak amacıyla, bizce talihsiz açıklamalara imza atanlar bizleri siyasi davranmakla suçlamaktadırlar. Birincisi, başta üniversitedeki uygulamaları ile birçok mağduriyete yol açtığı için, öte yandan Çanakkale halkını ötekileştirici tutumu nedeniyle Rektör Sedat Laçiner’in yönetim anlayışına karşı sesimizi yükseltmek için Çanakkale’de siyasi yelpazenin neresinde olduğuna bakmaksızın tüm sivil toplum kuruluşlarına ve partilere çağrı yapılmıştır. İkincisi bir kentin meslek odaları, sendikaları, dernekleri bir rektöre karşı siyasi bir tavır içerisine neden girer ya da girme gereği duyar ki? Rektör siyasi bir kişilik mi? Üçüncüsü, neden değişik suçlamalar ile olayların örtülmesi çabası yerine dile getirilen sorunların çözümü için gerekli girişimler yapılmamaktadır? Eğer Rektör kendisine karşı tepki gösterenleri siyasi davranmakla suçluyorsa bunun tek bir anlamı vardır, kendisi siyasi davranmaktadır.

 

Halbuki ÇOMÜ Rektörü Sedat Laçiner’in yönetim anlayışının protestosu siyasi değildir, siyasetten çok öte insanidir. Ancak Sedat Laçiner ve taraftarları, protestoya katılanları karalayarak insanlıktan ne denli uzak olduklarını bir kere daha kanıtlamaktadırlar.

 

Bu anlamda sorunlara değinmeden beylik laflarla ve tamamen siyasi bir endişe ile protesto eylemimizi eleştirmeye kalkanları kınıyoruz.

 

Türkiye’de ilk kez bir Rektör, kent tarafından protesto edilmiştir. Çanakkale’de en kalabalık eylemlerde ancak 100 kişi toplanabilirken bu protestoya 1000 civarında kişi katılmıştır. Bunların bir anlamı olmalıdır. Kamuoyu şunları düşünmelidir:

 

Durduk yerde hiç kimse bir rektörü protesto etmez.

 

Bu Rektör gerçekten Üniversitede zulüm yapmaktadır.

 

Bu Rektör gerçekten Çanakkale halkını küçümsemektedir.

 

Bu Rektör gerçekten Çanakkale’yi kötüye doğru dönüştürmek istemektedir.

 

Çanakkale Halkı insani görevini yapmıştır. Protestoya katılan, protesto organizasyonunda görev alan, bizleri eski Salı Pazarı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yol boyunca destekleyen tüm Çanakkale Halkına minnettarız.

 

Tüm Çanakkale Halkına Saygılarımızla

 

29 Aralık 2012 Miting Düzenleme Komitesi