Çanakkale’nin vicdanı Ayna Tutuyor

Eğitim ve bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) olarak ülkemizde verdiğimiz emek ve demokrasi mücadelesinde sorgulayıcı akıl ve bilimin yol göstericiliğini esas alıyoruz.

Bu Çabamızı Çanakkale’de de yürütmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte Çanakkale emek ve demokrasi örgütlerinden aldığımız bir çağrı bizi onurlandırdı ve umutlandırdı. Bu çağrı sonrasında emek ve demokrasi mücadelesinin Çanakkale’de dahi büyük bir coşku ile yürütülebileceğine karar verdik.

 

EĞİTİM SEN olarak genelde YÖK ve özelde Çanakkale Onsakiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) izlediğimiz ve değerlendirdiğimiz kurumlardır. YÖK ve ÇOMÜ’de yaşanan olayları defalarca kamuoyu ile paylaştık ve hatta kamuoyunun ilgisizliğinden yakındık. Çağdaş Gazeteciler Derneği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İnsan Hakları Derneği (İHD), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Tabip Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD) Çanakkale birimlerinin yaptıkları çağrı bizi umutlandırdı. Bu kurumlar Türkiye genelinde YÖK, üniversiteler ve yerelde ÇOMÜ ile ilgili konularda seslerini duyurmak istediklerini ifade ettiler.

 

Yukarıda sıralana Çanakkale’nin emek ve demokrasi kurumları, Çanakkale’deki bütün dernek, oda, sendika ve partiler başta olmak üzere bütün siyasi yapılar ile demokratik kitle örgütlerini birlikte iş yapmaya çağırmaktadırlar. YÖK ve ÇOMÜ ile ilgili söylenecek sözlerin belirlenmesinden yapılacak işlerin planlanmasına kadar bir süreçte birlikteliği hedefleyen bir çağrıdır bu. Çanakkale EĞİTİM SEN olarak bu derece demokratik ve gerekli bir çağrıya kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. Çanakkale EĞİTİM SEN olarak bu çağrıya katılımı bir test olarak görüyoruz. Bu bir GERÇEKLİK ya da MIŞ GİBİ lik testidir. Çünkü ÇOMÜ’de;

 

Hukuk dışı uygulamalar,

 

İşten atılmalar,

 

Adam kayırmalar,

 

İtibarsızlaştırma çabaları,

 

Sürgünler,

 

Soruşturmalar ile yıldırmalar,

 

Çalışanların düşüncelerinin dikkate alınmaması,

 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ölüme döşeğindeki çalışanlarının işten atılması ve ölüme sebebiyet vermeler yaşanmaktadır.

 

 

 

         Bütün bunlar yaşanırken böylesi bir çabaya saygı duymamak mümkün değildir. Bu çağrıda süreci birlikte örelim ve 29 Aralık 2012’de saat 13.00’da Eski Salı Pazarından başlayacak bir miting ile söylenecek sözümüzü söyleyelim derler. Devamında da bu mitinge kurumsal aidiyeti ifade eden pankart, flama ve benzeri araçlarla katılmayalım, yalnızca YÖK, üniversiteler ve ÇOMÜ ile ilgili söylenecek sözümüzü ifade eden araçları kullanalım derler. Bütün herkese eşit mesafede kalan bu girişime uzak kalmayız. Bu etkinliğe katılacak ve elimizden gelen desteği vereceğiz.

 

 

 

         Çanakkale EĞİTİM SEN olarak bu sürece katkı verip vermemeyi neden bir GERÇEKLİK ya da MIŞ GİBİ lik testi olarak görüyor? Çünkü gerçek anlamda; toplumun iyiliği için kaygıları ve düşünceleri olan siyasi yapılar, sendika/emek örgütü olduklarını, düşündüğünü, çağdaş olduğunu, demokrat olduğunu, duyarlı olduğunu iddia eden kurum kuruluş ve kişilerin bu sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Bu kadar insani ve doğal bir işe destek vermeyenlerin uzun uzun düşünmesi gerekmektedir.

 

 

 

         Çanakkale EĞİTİM SEN olarak sorgulayıcı akıl, bilim ve emeğin yol göstericiliğini esas aldığımız için 29 Aralık 2012’de saat 13.00’da Eski Salı Pazarında olacağız. Bütün üye ve dostlarımızı davet BİLİMİN YOL GÖSTERİCİLİNDE, İNADINA EMEK VE BARIŞ DEMEYE davet ediyoruz.

 

Çanakkale EĞİTİM SEN

 

Yürütme Kurulu