VERGİ MATRAHI İADESİ HK.

ÖN AÇIKLAMA

Bilindiği gibi öğretmenlerin maaş bordroları, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü e-bordro sistemi ile internet üzerinden İl/ilçe milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. 

 

 

 

 

2012/Aralık maaş bordroları yapılırken bazı illerde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü e-bordro sisteminden kaynaklı  (Geçen  Aylar Vergi Matrahı yanlış aktarıldığından  vergi dilimlerinden dolayı)  44,00 TL - 66,00 TL civarlarında yersiz  vergi kesintisi yapılmıştır.

 

 

 

Aşağıda, yersiz kesilen  verginin iadesine ilişkin dilekçe örneği ile il/ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine müracaat edilebilecektir.

 

 

…………………….İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne

 

 

 

 

 

 

 

Aralık 2012 bordrom da , Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü e-bordro sisteminde meydana gelen sistemsel hata nedeniyle, vergi matrahım yanlış aktarılmış ve bu nedenle maaşımdan ………. TL yersiz vergi kesintisi yapılmıştır.

 

 

 

Maaşımdan yersiz olarak kesilen ……….TL verginin en kısa sürede hesabıma aktarılmasını talep ediyorum.

 

 

 

                                                                                                                      Adı Soyadı

 

                                                                                                                           İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Kimlik No:           ………………………………

 

 

 

Okulu                         :………………………………