Orada bir köy okulu/eğitim sistemi var yakında/uzakta, çatısı akıyor!!!

Bu hikaye 4+4+4 sürecinin içler acısı ve aynı zamanda komik hikayelerinde biridir. Kimin kafasına esmiş, hangi uzmanda danışmış, ne hesaplamış, hangi demokratik ve bilimsel süreçlerden geçmiş ise belli değil fakat 4+4+4 diye başlatılan ve güncelde dördüncü dörtlük olarak üniversitelerle uğraşılan bir süreç yaşıyoruz. Kendilerince dört dörtlük iş yaptıklarını düşünenlerin çocuklarımızı ve halkı düşürdükleri durumlar ile ilgili dramlar çoktur. Bu içler acısı durumda Çanakkale ili Ezine ilçesi Dalyan köyü ilkokulu ile ilgili.

 

 

                Dalyan Köyü İlkokulu taşımalı eğitime geçilmesiyle kapatılmış ve çürümeye bırakılmıştır. Yaklaşık on (10) yıl kaderine terkedilen okul dört dörtlük (4+4+4) iş (!) yapmak isteyenlerce tekrar hatırlanır. Dalyan İlkokuluna yaz dönemi gelen görevliler okulun kullanıma uygun olduğuna ve eğitime açılabileceğine karar verirler. Bununla birlikte uzun süredir kaderine terkedilen okulun onarımı ile ilgili hiçbir şey yapılmaz. Bunun üzerine köylü duruma müdahale edip çocuklarını çocuklarının eğitimden yararlanmasında fırsat eşitliği sağlamak için okulun tamir ve bakımı yapılır. Dalyan Köyü İlkokulu’nun bahçesinin bakımı, duvarlarının onarımı, badana ve boyası, perde, masa sandalye gibi hazırlıkları muhtarlık kanalı ile köylü tarafından yaptırılır. Bu süreçte Dalyan muhtarlığı tarafından ilgililere çatının bakıma ihtiyacı olduğu fakat yaptıramadıkları bilgisi iletilir. Bununla birlikte Dalyan Köyü İlkokulu’nun çatısının onarımıyla ilgili bir sonuç alınamaz.

 

                Dalyan Köyü İlkokulu birleştirilmiş sınıf olarak 2012-2013 döneminde eğitime açılır. 2012-2013 eğitim öğretim dönemi başından bu yana geçen dört ay içinde iki farklı öğretmen görev yapar ve şu anda üçüncüsü görev yapmaktadır. Havaların iyi olduğu dönemde önemsenmeyen çatı kış ortasında akmaya başlar. Çatının bir iki yerden akması belki idare edilebilir fakat yağan yağış olduğu gibi okulun içine girmekte ve okulun göl haline dönüşmesine neden olmaktadır. Bu süreçte okulun çatısının yapılasıyla ilgili ihale yapıldığı ve yüklenici firmanın havaların iyi olup çalışma yapabilmesi için ortam oluşmasını beklediği ifade edilmektedir. Kış geçtikten sonra yani havaların iyi olduğu dönemde çatıdaki sorun eğitime engel oluşturmamaktadır. Bu durumda; deniz kıyısında yaşayan çocuklar yüzme bilseler de böyle bir ortamda eğitimlerine devam edememektedirler. Bu nedenle eğitim köy konağının bir odasında devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Bütün bunlara rağmen köylüler ve öğretmenin sorunları aşma çabaları devam etmektedir.

 

                Bütün bunlar Türkiye’de eğitim ve bilimde neyin amaçlandığını açık bir şekilde göstermektedir. Resmi ağızlardan okullarda giyilmesi gereken kıyafetlerle ilgili “Bırakın veliler çocuklarına gücünün yettiği giysiyi giydirsin” denilmektedir. Bu söz yalnızca öğrencilerin kıyafetlerini ifade etmemektedir. Burada “gücünün yetiği kadar eğitim ve sağlık” diğer bir ifadeyle “paran kadar yaşa” denilmekte ve durum en çarpıcı bir şekilde özetlenmektedir. Dalyan Köyü çocuklarına ve geleceğine sahip çıkmaya hazırdır. Bununla birlikte bu örnek, sağlık ve eğitim başta olmak üzere, Türkiye genelinde yaşanan özelleştirme sürecinin bir parçasıdır.

 

                Çanakkale Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) olarak yetkilileri Dalyan İlkokulu’nun yaşadığı çözmeye davet ediyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi 4+4+4 uygulaması akıl ve bilim dışı ve fırsat eşitliğine aykırı bir uygulamadır. 4+4+4 uygulamasının açtığı yaralar derinleşmeden bütün Türkiye’de bu uygulamadan vazgeçilmelidir. EĞİTİM SEN olarak laik, bilimsel, demokratik, parasız, ana dilinde eğitimin nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Bu birikimimizi gerçek anlamda eğitim ve bilimin sorunlarının çözülmek istenmesi durumunda paylaşmaya hazırız.

 

Çanakkale EĞİTİM SEN Yürütme Kurulu