ÇOMÜ Rektörlüğü ile İlgili Basına ve Kamuoyuna

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü yasa, yönetmelik ve akademik teamüllere aykırı uygulamalara imza atmaktadır. Üniversitelerde yöneticilerin görevi idari ve akademik personelin çalışma şartlarını geliştirerek bilimsel üretim, öğretim ve yayım işlerinin verimini artırmaktır.

Bu gerçeklere rağmen ÇOMÜ Rektörlüğü keyfi olarak hak edenlere kadro vermemek, bazı kişiler dışındakileri görüşmeye kabul etmemek, bezdirmek ve yıldırmak amaçlı soruşturmalar açmak, hukuksuz cezalar vermek, mahkeme kararlarını uygulamamak, bazı kişileri sürgün şeklinde gerekçesiz olarak farklı yerlerde görevlendirmek gibi, personel üzerinde motivasyonu azaltıcı etkisi olan birçok uygulama gerçekleştirmektedir.

 

EĞTİM SEN Çanakkale Şube olarak da defalarca dile getirdiğimiz bu konularla ilgili yargı sürecinde onlarca konu bulunmaktadır. Yalnızca benim hakkımda sayısı on’u (10) bulan soruşturma ve ceza işlemi vardır. En yaygın uygulamalardan birisi imzasız mektup ve asılsız ihbarlar bahane edilerek soruşturmalar açılıp cezalar verilmesidir. Bu uygulamalarda hedef genellikle akademik ortama uygun davranan, bilimsel ve akademik özerkliği uygulamaya çalışan, haklarını savunan kişiler olmaktadır. Kısacası tam anlamıyla biat/boyun eğme/tabi olma/kulluk kültürü egemen kılınmaya çalışılmaktadır. ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından belirgin bir ötekileştirme ve çatışma kültürü oluşturulmakta, her bölümde bu konuda “görevlendirmeler” yapılmaktadır.

 

ÇOMÜ yönetimi işbaşına geldiği zaman ilk uygulamalarından biri sözleşmeli işçilerin işine son vermek olmuştur. Bu konuda işçi arkadaşlarımız iç güvencesinin olmamasının acı sonuçlarını konuya insafsızca yaklaşılması nedeniyle yaşamışlardır. ÇOMÜ taşeron işçilerinin işine son verilmesiyle ilgili olarak yapılan basın açıklaması da soruşturma ve ceza bahanesi olarak kullanılmıştır. İşten atılan arkadaşlardan birinin gazeteci eşi bu sürecin bir sonucu olarak geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetmiştir.

 

ÇOMÜ akademik ve idari personeli bezdirme ve yıldırma amaçlı baskı ve sürgünler sonucu olarak maalesef bir profesör arkadaşımız kalp krizi geçirmiş ve yine kütüphane eski daire başkanı arkadaşımız eşinin kanser ile mücadele ettiği süreçte defalarca sürümlü, eşinin ölümünden bir hafta sonrasında yine sürgüne gönderilmiştir (3. ya da 4. sürgünü). ÇOMÜ rektörlüğünün hukuk dışı uygulamaları saymakla bitmiyor. Üniversitelerde bir genel sekreter olur. Buna rağmen ÇOMÜ’de şu anda hukuka aykırı bir şekilde iki genel sekreter görev yapmaktadır.

 

ÇOMÜ’de akademik personel ve çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen bu baskılar öğrenciler üzerinde misli ile uygulanmaktadır. ÇOMÜ öğrencileri demokratik tepkilerini dile getirdikleri, sorunlarına sahip çıktıkları (yemek zamları gibi) ve düşüncelerini ifade ettikleri her ortamda baskılar ile karşı karşıya kalmaktadır.

 

Bütün bu kurum içi uygulamalara ek olarak ÇOMÜ Rektörlüğü Çanakkale halkı ile de barışık değildir. Prof. Dr. Sedat Laçiner göreve geldiğinden bu yana kent ile sık sık polemik yaşanmaktadır. ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından yönlendirilen sözde basın kuruluşları sendikamız üyelerini hedef göstermekte ve hakaretler etmektedir. Bu nedenle ÇOMÜ Rektörlüğü sıklıkla Çanakkale kamuoyundan tepki almaktadır. Aynı nedenlerle sıklıkla ÇOMÜ resmi sitesinden Rektörlük açıklama yayınlanmaktadır.

 

Değerli meslektaşımız Yar. Doç. Dr. Güran YAHYAOĞLU ile ilgili konuyu basından öğrenmiş bulunmaktayız. Basından izleyebildiğim kadarı ile Yar. Doç. Dr. Güran YAHYAOĞLU ile ilgili görevine son verme uygulaması şu anda görev yapan yönetim tarafından gerçekleştirilmiştir. ÇOMÜ Rektörlüğünün uygulamaları nihayetinde yaşanan hukuksuzluk hiç kimsenin karşı çıkamayacağı şekilde bir vicdansızlık ile sonuçlanmıştır.

 

ÇOMÜ rektörlüğünü insan hakları ve bilim ahlakına uygun olmayan bu uygulamalarından bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu uygulamalar ÇOMÜ de çalışma barışını bozmaktadır. Ya bu uygulamalardan vazgeçilmeli ya da kurumlar üzerine düşen görevi yapmalıdır. ÇOMÜ çalışanları ve Çanakkale halkının bu konuya duyarsız kalması düşünülemez. Türkiye’de ve Çanakkale’de bilimin yol göstericiliğinde üniversite isteyen her kesimi göreve davet ediyorum.

 

EĞİTİM SEN Çanakkale Yürütme Kurulu Başkanı

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Telat KOÇ