İşte AKP iktidarının gerçek yüzü; ŞİDDET

Türkiye`de yaşayan her dilden ve her inançtan halkların omuz omuza emperyalist işgale karşı verdikleri mücadelenin üzerinden 89 yıl geçti. Cumhuriyet`in ilanının üzerinden 89 yıl geçmiş olmasına karşın, Cumhuriyet`in kuruluş sürecinde birlikte mücadele eden halkların, bugün çeşitli vesilelerle birbirine karşı kışkırtılması, hatta birbirine düşman edilmeye çalışılması son derece düşündürücüdür.

 

 

Cumhuriyet`in ilanının üzerinden 89 yıl geçmiş olmasına rağmen, halkın en temel demokratik talepleri şiddet ile bastırılmaya, AKP iktidarının baskılarına boyun eğmeyen, zulmün karşısında diz çökmeyenler cezaevlerine doldurularak sindirilmeye çalışılmaktadır. 

 

Cumhuriyet`in 89. yılında, eğitim ve sağlık başta olmak üzere en temel kamu hizmetleri büyük ölçüde ticarileştirilmiştir. Halkın en temel hak ve özgürlüklerini kullanmasının bizzat AKP iktidarı tarafından engellenmeye çalışılması, günlük hayatın neredeyse her noktasına yönelik müdahaleler, özellikle son yıllarda belirgin bir şekilde artmıştır.

 

Türkiye halklarının ihtiyaç duyduğu, emperyalizmin güdümünde olmayan, gerçekten laik ve demokratik bir cumhuriyettir. Bugün en büyük özlemimiz; Türkiye`de yaşayan halkların tam hak eşitliğine sahip oldukları, emperyalist işgal senaryolarında taşeron rolü üstlenmeyen, farklı kimlik ve inançların baskıya ve ayrımcılığa tabi tutulmadığı, her dilden, her inançtan ve her kültürden halkımızın eşit ve özgür olarak yaşadıkları; işsizliğin, açlığın ve sefalettin değil; barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün kol gezdiği bir ülkede yaşamaktır.

 

Ortadoğu halklarıyla ilişkilerinde emperyalist planların uzantısı olarak hareket eden, eşitlik, özgürlük ve demokrasi temellerine oturmayan bir anayasa ile yönetilen, farklı diller ve kültürlerin özgür ve eşit olmadığı bir ülkenin; gerçek anlamda demokratik, laik ve bağımsız olması söz konusu değildir.

 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi AKP kendi Cumhuriyetini kurmuş olmanın fütursuzluğu ile davranarak gerçek yüzünü göstermeye başlamıştır. Daha düne kadar bayramları halkın kutlamasını savunana AKP halkın değerlerine ve bayramlarına sahip çıkmasından rahatsız olmaya başlamıştır. 29 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da Cumhuriyet Bayramını kutlamak isteyen halka karşı uygulanan şiddet AKP iktidarının gerçek yüzüdür. AKP iktidarı her nerede olursa olsun hakkını isteyen emekçiler ve değerlerine sahip çıkan halka karşı şiddet uygulamaktadır. AKP iktidarının antidemokratik uygulamaları kendi sonu olacaktır.

 

Çanakkale Eğitim Sen Şube olarak, halkın sadece göstermelik olarak değil, gerçek anlamda egemen olduğu, her bireyin eşit haklar temelinde, özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşaması dileğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tekrar kutluyor ve emekçiler ile halka uygulanan şiddeti kınıyoruz.

 

Çanakkale Eğitim Sen Şube

 

Yürütme Kurulu