Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Halkı. ÇOMÜ’de Kıyım Farklı Boyutlarda Devam Ediyor…

ÇOMÜ’de doktorasını birkaç yıl önce bitirmiş ve yardımcı doçent kadrosu bekleyen dört akademisyenin işine son verilmesi sorununu üzüntüyle paylaşmıştık. Bu üzücü gelişmelerin düzeltilmesi yerine daha olumsuz gelişmelere zemin hazırlayacak uygulamaların devam ettiğini gözlemlemekteyiz. ÇOMÜ’den işinden uzaklaştırılan dört (4) araştırma görevlisi sonrasında aynı tutum bazı Yardımcı Doçentlerin işine son verilmesi girişimleri ve/vey

a Üniversiteler arası Kurul Tarafından açılan Doçent’lik sınavını başaran ancak doçent kadrolarına ataması rektörlük tarafından yapılmayan akademisyenlerin özlük haklarının da yasalara ve hukuka aykırı olarak verilmediği öğrenildi. Üniversitede işlerin akademik ölçütler ve hukuki temelden hareketle işlemesi gerekir. Üniversitenin resmen yayınladığı kriterleri yerine getirmiş yardımcı doçentlerin ve Üniversitelerarası Kurulun oluşturduğu jüriden doçentlik unvanını almış doçentlerin hak kaybına uğraması anlaşılır değildir.

 

            2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik "Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler" başlıklı 5. maddesinde, aylıkların hesabında ayrıca bu Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının dikkate alınacağı amir hükmü yer almasına rağmen; ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından kadroları verilmeyen doçentler, ek gösterge rakamlarından da yararlandırılmamaktadır.

 

            ÇOMÜ Rektörlüğü özlük haklarını talep eden bu akademisyenlerin başvurularını, ek göstergeden yararlanmak için kadroya atanma şartı olduğunu ve halen bulundukları Yardımcı Doçentlik kadro derecelerinin Doçentlik kadro derecesinden düşük olduğunu ileri sürerek ret etmektedir.

 

Danıştay Sekizinci Daire Başkanlığı, “2914 sayılı Yasanın anılan 5. maddesinin 418 sayılı KHK ile değiştirilmeden önceki halinde kadroya atanma şartı aranırken anılan değişiklikten sonra bu şartın aranmadığı, dolayısıyla doçent unvanını almış olmanın bu unvan için öngörülen ek göstergeden yararlanmak için yeterli olduğu açıktır. hükmünü E.2004/3876, K.2005/1605 sayılı kararında vermiştir.  ÇOMÜ Rektörlüğü’nün ret gerekçeleri Yüksek Yargı kararına da aykırıdır.

 

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde özlük haklarına yapılan her türlü saldırının karşısında hukuki yollar ile duracağımızı ifade etmek istiyoruz. Çanakkale halkını da ÇOMÜ’de yaşanan bu uygulamalara duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 

Çanakkale EĞİTİM SEN Yürütme Kurulu