ÇOMÜ’de kıyım tüm hızıyla devam ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde şimdi de dört araştırma görevlisinin işine son verildi. Akademik liyakat ve demokrasi sözcüklerini ağzından düşürmeyen üniversite yöneticileri akademik kadro ilanlarını adeta adresi belli açıklamalarla verirken doktorasını birkaç yıl önce bitirmiş ve yardımcı doçent kadrosu bekleyen dört akademisyenin işine son verdi. Bu dört akademisyen şunlar:

 

1.      Dr. Mustafa AY, Fen – Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Arş. Grv. Doktorasını İstanbul Üniversitesinde Moleküler Genetik – İnsan Genetiği konusunda 2008 yılında tamamlamış.

2.      Dr. Özlem EROL DAYI, Fen – Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Arş. Grv. Doktorasını İstanbul Üniversitesinde Moleküler Biyoloji konusunda 2010 yılında tamamlamış.

3.      Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde Arş.Grv. Doktorasını Hacettepe Üniversitesinde Anne sütü ile ilgili bir konuda 2010 yılında tamamladı. Halen ABD’de

4.      Dr. Mine ÇARDAK, Su Ürünleri Fakültesinde Arş.Grv. Doktorasını İstanbul Üniversitesinde Su Ürünleri konusunda 2009 yılında tamamladı.

Her biri en az 2 yıldır yardımcı doçent kadrosuna atanmayı beklerken bulundukları araştırma görevlisi kadrosundan da atılarak işsiz kalan bu genç beyinler ÇOMÜ’de kıyımın boyutunu açıkça gösteren son örnek olarak değerlendirildi. Üniversitelerde araştırma görevlileri bilimsel ve akademik ihtiyaca göre belirlenir ve ona göre doktora yaptırılarak öğretim üyesi olmak üzere yetiştirilirler. Bu amaçla yetiştirilmiş bilim insanlarına ivedilikle kadro sağlanması gerekirken işten atılmaları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yönetiminin bilim ve üniversiteye bakışını göstermektedir. Bu uygulama aynı zamanda hukuka aykırıdır.

Çanakkale EĞİTİM SEN Şube Yürütme Kurulu