TAYİNLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İktidarın eğitim alanına ilişkin yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıda hepimiz tarafından bilinmektedir.Bunlardan bir taneside öğretmen tayinleridir.İl içi,iller arası ve mazerete grbu olarak yapılan tayinle bu yıl geçiktirlmiş ve öğretmen arkadaşların tatilde olduğu bir dönemde yeni bir atama klavuzu yayınlanmıştır.öncelik iliçi tayinlere verilmiş diğer tayinlerder hızlı biçimde yapılacak gibi gözükmektedir.

19.07.2012 tarihinde yayınlanan klavuza göre İl için tayinlerde ilk etapta inceleyebildiklerimizden bazı başlıklar:
1- Çalıştıkları kurmuda 3 yılını dolduranlar tayin isteyebilecekler
2- 3 yılını doldurma süresi olarak 15 eylül kıstas alınmaktadır.
3-Geçici görevli oaraka çalışanlar geçici görevde çalıştıkları süre bu 3 yıldan sayılmayacaktır.
4-En fazla 5 okul isteyebileceklerdir.
5- Bulunduğu okulda norm kadro fazlası olan öğretmenlerde 3 yıl çalıuşma şartı aranmayacaktır. Vis.
6--Tayin isteme başvuru süresi 19 temmuz 2012 - 25 Temmuz 2012 arasıdır.
Arkadaşlarımın çoğunun tatilde olma nedeniyle başvuru süresinin de çok kısa olması nedeniyle arkadaşlarımızın başvuru süresinin kaçırmamaları için bu kısa notu paylaşmak istedim.
link olarak http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_07/18091838_2012ylretmenlerinliyerdeitirmeklavuzu_18.07.pdf dan ulaşılabilir