"ÇANAKKALE BASINI VE KAMUOYUNA"

Değerli basın emekçileri ve Çanakkale halkı. Ülkemiz giderek artan bir hızla haklara ve emekçilere saldırıldığı bir dönem yaşıyor. Bu nedenledir ki genellikle yaz tatili yapılıp dinlenilmesi gereken dönemde de pek çok konu ve sorunu sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Diğer gündem maddeleri yanı sıra ÇOMÜ de haklara ve emekçilere saldırılar konusunda gündem çıkarmaya devam etmektedir.

 

                Biliyor musunuz? ÇOMÜ’de yeni döneme hazırlanılması ve dinlenilmesi gereken dönemde çalışanlar çalışma haklarının ellerinden alınmasıyla ilgili olarak mahkeme kapılarında haklarını arama çabasındadırlar. ÇOMÜ’nün uzlaşmaz ve çalışanları kıyıma uğratan tavrı üniversite ortamına yakışmamakta ve çalışma barışını bozmaktadır. Bu konuya birde yargının yavaş işlemesi ve ÇOMÜ tarafından işlerin yavaşlatma çabası da eklenince hak kayıpları ile moral bozuklukları daha da artmaktadır. Basın Çanakkale halkını bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz. ÇOMÜ’de işten atılanların hemen işe dönmelerinin sağlanmalı, mahkeme kararları öncelikle uygulanmalı ve hak kayıpları kısa sürede önlenmelidir. ÇOMÜ’de işten atılanlar yanı sıra mahkeme kararlarına rağmen yaşanan sürgünler bir başka hukuk dışı uygulamadır. ÇOMÜ artık üniversite kavramı ve ortamına yakışmayan uygulamalardan vazgeçmelidir. Çalışma barışının olmadığı yerde özgür ve özgün bir çalışma ortamından, kısacası üniversiteden bahsedilemez. ÇOMÜ, ışıklandırma, binalar ve üniversitede bulunan sendika ile görüşmezken daha yeni kurulan/kurdurulan sendikayı web sayfasında duyurarak üniversite olunamayacağını anlamalıdır.

 

KESK ÇANAKKALE ŞUBELER PLATFORMU ADINA

Güngör YILMAZ