HUKUKSAL KAZANIMLARIMIZ.

Sendikamız üyelerinden Merkez Nedime Hanım Kız Meslek Lisesinde görev yapan Mine MUTLUAY' ın Uzman Öğretmenlik Hakkı ile ilgili sendikamız tarafından açılan dava üyemizin lehinde sonuçlanarak, üyemize İdare mahkemesi kararı ile Uzman Öğretmenlik hakkı verilmiştir.

 Yine Merkez Hasan Ali Yücel Lisesinde görev yapan üyemiz  Cesur DOĞAN' ın özür durumu yer değişikliği ile ilgili sendikamızın açmış olduğu dava üyemizin lehine sonuçlanmıştır. Özür Durumu atamalarında kendisinden daha düşük kıdem yılına sahip olan öğretmenin ataması idare mahkemesi kararı ile iptal edilerek o kadroya üyemiz atanmıştır.

Sendikal mücadelenin her alanında her türlü saldırı ve baskıya rağmen haklı  gördüğü yolda yürümeyi  sürdüren sendikamızın kazanımları dün vardı, bugün var, yarınlarda da olacaktır. YAŞASIN EĞİTİM-SEN, YAŞASIN KESK, YAŞASIN ONURLU MÜCADELEMİZ....