Basına ve Kamuoyuna, Çanakkale

Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanının gariplikleri yeni şekiller alarak devam ediyor. Bilindiği gibi her biri, eğitim ve bilim konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı üst yönetiminden daha uzman olan öğretmenler bu günler “dostlar alışverişte görsün” tarzında oyalamalar ile uğraştırılmaktadır.

Bu süreç hiçbir şekilde görüşleri alınmadan planlanan seminer/konferans dizisi olarak gündeme gelmiştir. Bu aslında ne seminer ne de konferanstır. Aslında yaşanan internet ortamından isteyenin gerek gördüğünde ulaşabileceği videoların izlettirilmesinden ibarettir. Eğitim ve Bilim çalışanları, bu hükümetin her uygulamasında yaşanan ve şu anki bakan Ömer Diçer’in, özel görevle (Daha önceki görevlerinde de özel görevler yapmış) Milli eğitim Bakanı yapılmasıyla hızlanan emekçilerin aşağılanması, hedef gösterilmesi, değersizleştirilmesi çabalarına üretimden gelen güçleri ile karşı durmaktadır. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) emek mücadelesinde öncü rolünü oynayarak yeni eylem yöntemleriyle mücadelesine devam etmektedir. EĞİTİM SEN bütün Türkiye’de ve Çanakkale’de eğitim ve bilim emekçisine saygısızlık eden Milli Eğitim Bakanını dinlemeyerek sivil itaatsizlik eylemi yapmaktadır. İlki 11 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşen sivil itaatsizlik eylemimiz 18 Haziran 2012 de Çanakkale’de Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Şube başkanımız Telat Koç’un çağrısı ile sendika üyelerimiz dışında diğer sendika üyesi ve üye olmayan emekçiler salonu terk etmiştir. Eğitim ve bilim emekçileri, görevleri gereği, topluma eğitim verdikleri gibi hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığına da emeğe saygı göstermeyi ve sorunların ancak üretenlerin bilim ile sorgulayıcı aklın yol göstericiliğinde gerçekleşecek yönetimi ile sorunların çözülebileceğini öğretecektir. Bizlere, bu sivil itaatsizlik eylemimizde, destek veren bütün emekçilere teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığını da en kısa sürede bu hatadan dönmeye davet ediyoruz. Milli eğitim Bakanlığı hatasını düzeltmezse bu protestomuz 25 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilecek seminerde de devam edecektir. Demokrasinin emek verilerek kazanıldığını bütün topluma yaşatacağız.

Çanakkale EĞİTİM SEN

Yürütme Kurulu