“MEB’in 4+4+4 Genelgesi Eleştirilerimizi Haklı Çıkardı!”

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 şeklinde ifade edilen düzenlemenin nasıl uygulamaya geçirileceğine dair bir genelge yayınladı. MEB’in 4+4+4 uygulamasını gerek akademisyenlerin gerekse sendikaların görüşlerini almadan ve tartıştırmadan alelacele yasalaştırdığı ve şimdi de hayata geçirmek istediği genelgeden açıkça görülmektedir. 

 

 

Bu genelge ile;

1-Okula Başlama Yaşında Hoşgörüden Zorunluluğa Geçildi!

Meclisten geçen yasada okula başlama yaşı 60 ay olarak ifade edilmiş ve gerek sendikamızın gerekse akademisyenler ve eğitim fakültelerinin tepkisini toplamıştı.

 

Bunun sonrasında okula başlama yaşı, 60 ay ve 72 ay arasındaki çocuklar için velilerimizin tercihine bırakılacağı “sözlü ifade edilerek” yasalaştırıldı.

 

Ancak Genelgeyle; 60-66 ay arasındaki çocukların gelişimi yönünde hazır olup olmadığının belirlenmesi ailelere bırakılırken 66-72 ay arasındaki çocuklar, zorunlu olarak okula başlamış olacaklar. Üstelik genelgedeki “gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılan” ifadesiyle ciddi bir belirsizliği karşımıza çıkarmaktadır.

 

Çocuğun gelişim yönünden hazır olmasından kastedilenin ne olduğu ve bunun eğitim bilimi açısından nasıl bir gerekçesi olduğu acilen cevaplanması gerekmektedir

2-SBS’de Başarısız Olan Öğrenciler İşçileştirilmeye Zorlanarak Türkiye Avrupa’nın Güneydoğu Bölgesi, Türkiye’de  Çin’i olacak!

Genelgede :2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacaktır.”demektedir.

SBS’de başarısız olan ya da sınava girmeyen öğrencinin karşısına “tercih” diye çıkarılan, Meslek lisesine gitme zorunluluğu olacaktır.

Yani: Gerek torba yasada gerekse 4+4+4 yasasında yapılan düzenlemelerle, meslek lisesi öğrencileri üç kuruşa ve sadece iş kazası sigortası kapsamında çalışmaya zorlanacaktır. 

3-      4+4+4 Yasa Teklifinin Gerekçeleri Unutuldu!

Çağdışı Bir Uygulama Olan Birleştirilmiş Sınıf, Taşımalı Eğitim Ve YİBO Uygulamasına Devam Ediliyor!

 

 

 

4- Öğretmenlere Sürgün Yolu Mu Gözüküyor?

Genelgede ifade edilen bir başka unsur okulların bağımsız olarak düzenlemesidir. Bu durumda 4+4+4’ün alelacele yasalaştırıldığının bir ifadesidir. Hiçbir alt yapı hazırlığının olmadığı bu genelgeyle kabul edilmiştir. Şöyle ki,

· Fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecektir.

· Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenecektir.

Bu ifadelerden anlaşılan, 4+4+4 sonrasında ilkokul ve ortaokul ayrımının öğretmenlere de adeta sürgün yolunu açacağıdır.

5-Mevcut İlköğretim Okulları İmam Hatip Mi Olacak?

AKP’nin eğitimin kademelendirilmesinde ısrarcı olduğu konulardan birisi olan İmam Hatip Liselerinin ortaokul bölümlerinin de açılması konusu genelgenin içerisinde düzenlenmiş ve bu konuya öncelik verilmesi istenmiştir. 

Genelgedeki bu öncelik vurgusu ile bir çok  ilköğretim okulu İmam Hatip okuluna dönüştürülmek istenecektir? Bu ihtiyaç neye göre belirlenmektedir?

Öğretmenlerimizin, Çocuklarımızın Geleceğine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz!

Eğitim Sen olarak 4+4+4 şeklinde ifade edilen düzenlemenin eğitimin niteliğini artırmak için değil, eğitim hizmetini şirketlere sunmak, çocuklarımızı işçileştirmek ve müfredatın daha fazla muhafazakarlaştırılmasını sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etmiştik. 4+4+4 modelinin yasalaşmasını engellemek için tüm gayretimizle mücadele vermiş ve bu modelin tartışılmasını sağlamıştık. O gün eleştirilerimize kulaklarını tıkayanlar, mücadelemizi ve toplumun tepkisini görmek istemeyenler, şimdi alelacele çıkardıkları yasayı nasıl uygulayacaklarını düşünüyorlar. Bilinmelidir ki Eğitim Sen olarak eğitim sisteminin niteliğini artırmayan, eğitim hizmetini eşitlikçi, parasız, kamusal, bilimsel ve özgürlükçü biçimde örgütlemeyen bu modele karşı itirazlarımızı ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Hülya OKKALI

Çanakkale Şube Sekreteri