Tüm Engellemelere Rağmen Çocuklarımızın ve Öğrencilerimizin Geleceğine Sahip Çıkmayı Sürdürüyoruz!

Tüm baskı ve engellemelere rağmen 4+4+4 düzenlemesine karşı tepkilerimizi Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında göstermeyi sürdürüyoruz.

 

4+4+4 olarak bilinen İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na karşı tepkilerimizi demokratik-meşru bir biçimde ifade edebilmek için Ankara’da yapacağımız basın açıklaması hukuk dışı bir biçimde engelleniyor. AKP en temel haklarımızı kullanmamızı dahi engelleyerek yasakçı ve tehditkar tutumundaki ısrarını sürdürüyor.

Dün gece saatlerinden başlayarak Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gitmeye çalışan emekçiler, çeşitli yöntemlerle engellenmiş ve polisin şiddetine maruz kalmıştır. İçişleri Bakanı’nın yayınladığı genelgeyle tüm illerde adeta olağanüstü hal koşulları yaratılmış, kamu emekçilerinin eylemleri polis ablukasına alınmıştır. Adana’da 90 arkadaşımız baskıyla, zorla gözaltına alınmış, İzmir, Aydın, Balıkesir, Manisa, Kocaeli, Bursa, Malatya, Batman, Urfa, Konya, Hatay, Zonguldak, Tokat illerinden arkadaşlarımızın çıkışları engellenmek istenmiştir. Ankara ve İzmir’de Eğitim Sen üyelerine sert müdahale yapılmasına rağmen, Ankara Kızılay’da Gazi Mustafa Kemal bulvarında kamu emekçilerinin kararlı bekleyişi sürmektedir.

Yaşanan bu gelişmeler, gerek çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren 4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi, gerekse sendikal alana yönelik önemli değişiklikler içeren düzenlemelerle ilgili olarak bugüne kadar yaptığımız itirazların gücünü göstermektedir. AKP’nin telaşı ve korkusunun nedeni, haklı mücadelemizin kamuoyunda yarattığı etkiden gelmektedir.

Keyfi kararlarla, genelgelerle sendikal hak ve özgürlüklerimizin engellenmesi, kent meydanlarının polis ablukasına alınması, AKP’nin nasıl baskıcı ve otoriter bir yönetim zihniyetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren konularda yasal ve meşru haklarımızı kullanmamızın, söz söylememizin engellendiği koşullarda demokrasiden, insan haklarından bahsetmek mümkün değildir.

AKP’nin büyük baskı ve gözaltı düzenine karşı, onurlu ve kararlı duruşumuzdan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. İçişleri Bakanlığı’nın ve tüm valiliklerin açıkça suç işlemesine, baskı, yasak ve engellemelere rağmen meşru ve demokratik hakkımızı kullanmakta kararlıyız. “Durmak yok yola devam” diyerek, emek ve halk düşmanı yasa tasarılarıyla, baskı ve şiddetle tüm toplumu tahakkümü altına almak isteyenlere karşı “Yılmak yok mücadeleye devam” diyerek, geleceğimizin siyasi iktidarın siyasal ve ideolojik hırslarına kurban edilmesine izin vermeyeceğiz.

Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinden kaygı duyan herkesi, anneleri, babaları, öğrencilerimizi, tüm eğitim ve bilim emekçilerin,, AKP’nin giderek artan zulmü ve baskıları karşısında omuz omuza vermeye ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

 

Özlem ERGUN AÇANAL

Şube Kadın ve Eğitim Sekreteri