Yaşasın 8 Mart!

body: 

8 Mart, 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde başta on altı saatlik çalışma süresi ve düşük ücretler olmak üzere, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için kadınların verdikleri mücadelenin yıldönümüdür. O gün yürüyüşe geçen kadın işçilere yapılan saldırı sonucu kadınlar yaralanmış, tutuklanmış ve katledilmiştir.
Bugün ülkemizde kadın katliamları yaşanıyor, birçok kadın cezaevlerinde rehin tutuluyor, şiddet durmadan artıyor, emeğimiz sömürülüyor. Hükümetin yanlış politikaları kadınları daha fazla sömürüyor, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz artarken çocuk istismarı da her geçen gün artıyor.
Kimliğimiz ve bedenimize saldırılar bitmiyor, yaşamımız kıskaç altına alınmak isteniyor.
Kadın olmamız, cinsel yönelimimiz şiddetin hedefinde olmamız için yeterli oluyor. LGBTİ’lere dönük her türlü şiddet, bir de trans cezaevi gibi yeni uygulamaya çalıştıkları yöntemlerle artırılmak isteniyor.
Kadın ve çocuk bedenleri üzerinden fetva vermeyi iş edinmiş olan, taciz ve istismarı sıradanlaştıran söylemleri ile bugün çocukların aile içerisinde, yurtlarda ve okullarda uğradıkları cinsel saldırıları meşrulaştırma merkezi olan Diyanet, hayatımızdan çıkana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bulunduğumuz her yerde; sözleşmeli, ücretli, güvencesiz çalışan, özlük hakları her geçen gün gasp edilen, performans düşüklüğü gibi gerekçelerle işten çıkarılan, KHK’lerle işlerinden edilen, OHAL bahanesiyle demokratik hakları engellenen bütün kadınlar olarak emeğimiz ve özgürlüğümüz için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bizler bugünü birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak görüyor ve yıllardır bunun için alanlarda sesimizi duyurmaya ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye devam ediyoruz.
Biz kadınlar iktidarın eşitsiz, cinsiyetçi politikalarına karşı mücadelemizi yükseltme kararlılığındayız.
Eğitim emekçisi kadınlar olarak, 8 Mart’ın 161. yıl dönümünde kadın mücadelesinin tarihsel mirasından güç alarak, öğrenerek mücadeleyi güçlendiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında alanlara çıkan ve üretimden gelen gücünü kullanarak greve giden kız kardeşlerimizi selamlıyoruz. Yılın sadece bir günü değil, yaşamın her alanını 8 Mart’a çevirmek için mücadele ettik, ediyoruz, edeceğiz.
Yaşasın 8 Mart!
Jin Jîyan Azadî!
Emek, Eşitlik ve Barış Hakkımızın Peşindeyiz!