BASINA VE KAMUOYUNA 10-11-2017

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ölümünün 79. Yıldönümünü saygıyla andığımız bu günde adalet için karşınızdayız. Dün (09.11.2017) Çanakkale Eğitim Sen yürütme kurulu eğitim sekreteri Burak EFEYURTLU arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Her üyemiz gibi yönetimdeki arkadaşlarımızın da temel hedefi eğitim ve bilim ile çocuklarımızı/öğrencilerimizi özgürleştirmek, onların kendilerine ve özellikle topluma yararlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Burak arkadaşımızın EĞİTİM-SEN yürütme kurulunda sorumlu bir pozisyonda olması nedeniyle tüm bunlara ek olarak üyelerimizin sorunlarına eğilme ve haklarını koruma sorumluluğu da bulunmaktadır. Biz biliyoruz ki Burak EFEYURTLU bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için üstün bir çaba sarf etmektedir.Ne yazık ki Burak arkadaşımızın neden gözaltına alındığını henüz öğrenemedik. Ancak biz eğitim ve bilim emekçileri devamlı toplumun/yaşamın içinde bulunan bireyleriz. Demokratik bir toplumda güvenlik birimleri eğer eğitim ve bilim emekçilerinin bilgilerine ihtiyacı olursa onlara kolayca ulaşabilirler. Buna rağmen evrensel hukuk ilkeleri ve demokrasi dışı yöntemler ile konutlarımıza girilmesi ve huzurumuzun kaçırılması tam bir akıl tutulmasıdır. Evrensel hukuk ilkeleri ile bağdaşmayan demokrasi dışı uygulamalar halka ve Ülkemize saldırı anlamına gelir. Toplumun huzurundan sorumlu birimlerin toplumun huzurunu kaçıracak şekilde davranması ancak kabile devletlerinde rastlanabilecek uygulamalardır. Biz Ülkemizin kabile devleti olmadığını biliyoruz ve olmaması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çok iyi bilinmelidir ki hiçbir baskı bizi emek, demokrasi ve barış mücadelemizden vazgeçiremez. Çünkü bizler enerjimizi öğrencilerimiz ile velilerimizin umut ve heyecanlarından alıyoruz. EĞİTİM-SEN’in ilkeleri ile mücadelesine ilişkin kökleri yüz yıldan öncesine dayanmaktadır. Emek, demokrasi ve barış mücadelesi ile kurtuluş savaşı ile cumhuriyetin mayasında bulunan mücadele zor da olsa hep daha iyiye doğru gelişmeyi sağlamıştır. Çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da sağlayacaktır. Bu mücadelenin güncel temsilcisi Eğitim Sen ve KESK’tir.Bilinmelidir ki EĞİTİM-SEN’in her bir üyesi sorgulayıcı akıl ve bilimin yol göstericiliğinde tam bağımsızlık için her zaman emperyalizm ve onun yerel maşaları ile mücadelesini sürdürecektir.Burak EFEYURTLU arkadaşımız bu mücadelenin önemli bir neferidir. Burak EFEYURTLU arkadaşımız hukuk sınırları ve demokratik ilkeler içerisinde bu mücadeleyi sürdürmektedir. Burak EFEYURTLU arkadaşımızın emek ve demokrasi düşmanları ile mücadelesi evrensel hukuk ilkelerine inancı ile üstün demokrasi anlayışına dayanmaktadır. Burak EFEYURTLU arkadaşımızın bundan başka bir “suçu” olamaz.Buradan hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan arkadaşımız Burak EFEYURTLU’yu selamlıyor ve yetkilileri bir an önce bu hatadan vazgeçmeye davet ediyoruz. Çanakkale Eğitim Sen