Özgür Basına Yönelik Darbeci Tutum Kabul Edilemez!

 

Hükümetin, özgür basına yönelik baskıları ve yayın durdurma uygulamaları artarak sürmektedir. OHAL gerekçe gösterilerek yine çok sayıda televizyon kanalının yayını durdurulmuş, ancak darbecilerin atmaya cesaret edebileceği adımlar atılarak özgür basına darbe yapılmıştır. Emekçilerin ve halkın sesini yansıtan televizyon ekranlarının karartılması kabul edilemez.

 

Yıllardır hükümet icazetli yayın yapan yandaş basın ve medya karşısında, halkın doğru ve gerçek haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik olarak tehlikeli bir darbe gerçekleştirilmiştir. Emek ve demokrasi mücadelesinde yayınlarıyla yanımızda olan, halkın bağımsız ve gerçek haber alma hakkına önemli katkılar sunan Hayatın Sesi TV, TV 10, Jiyan TV, Zarok TV, Van TV gibi televizyonların da arasında bulunduğu çok sayıda televizyon kanalının ekranları 28 Eylül 2016 akşamı hükümet darbesi ile karartılmıştır.

Tıpkı sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri gibi, farklı yayın çizgisine sahip gazete ve televizyonların varlığı, bir ülkede hak ve özgürlüklerin düzeyini ve bu özgürlüklerin ne kadarının kullanılabildiğinin göstergesidir. Hükümet bu tutumuyla farklı seslere, kimliklere inançlara ve kültürlere ne kadar tahammülsüz ve düşman olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ancak darbecilerin cesaret edebileceği böylesine yasakçı, baskıcı tutum ve politikaların Türkiye’yi sonu görünmeyen derin bir karanlığın içine çektiği açıktır.

Geçmişte de benzer örneklerine rastladığımız bu tür baskınlar düşünceyi ifade ve basın özgürlüğüne ve halkın gerçek ve doğru haberleri haber alma hakkına yönelik ciddi bir saldırıdır. Hükümetin çizgisi dışında yayın yapan basın organlarına yönelik olarak gerçekleştirilen bu darbe, ülke tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçmiştir.

Emekten, demokrasiden ve barıştan yana yayın yapan, iktidarın değil halkın sesi olan televizyon ekranlarının hukuksuz bir şekilde karartılması, halkın hayatını karartanların, onların gerçeğin bilgisine ulaşmasını engellemek isteyenlerin demokrasi ve özgürlük düşmanlarının gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

İktidar tarafından susturulan televizyonlar kamu emekçilerinin, işçilerin ve geniş halk kesimlerinin gerçek sorunlarını ekranına yansıtmış, sendikalarımızın ve diğer demokratik örgütlerin desteğini ve beğenisini kazanan bir yayın çizgisi izlemiştir. Ülkemizin işçi ve emekçilerinin, halkın, ezilenlerin, eğitim ve bilim emekçilerinin sesi olan Hayatın Sesi televizyonun da içinde bulunduğu TV kanallarını kapatan darbeci zihniyeti protesto ediyoruz.

Eğitim Sen olarak basın yayın ilkelerine, düşünceyi ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan darbe niteliği taşıyan bu uygulamayı kınıyor, hukuk dışı bu uygulamaya son verilerek yayın durdurma kararının derhal geri alınmasını talep ediyoruz.