Proje Okulları Yönetmeliğinin İptali İçin Dava Açtık

 

1 Eylül 2016 gün ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğin;

a. Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar’ başlıklı 8/1-ç maddesinde yer alan “Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresinin,

 

b. ‘Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar’ başlıklı 8. maddesi ile “Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 10. maddelerinde öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

c. ‘Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar’ başlıklı 8. maddesi ile “Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 10. Maddelerinde yönetici olarak görevlendirileceklerde duyuru ve başvuru koşullarına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

d. Yönetmeliğin, “Geçiş Hükmü’ başlıklı geçici 1. maddesinin, öncelikle yürütmesinin durdurulması, daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtık.

Dava dilekçesini görmek için tıklayınız.

 

ŞUBE YÜRÜTME KURULU