Seminere geleceksiniz ama biz size ücret ödemeyeceğiz.

 


Çanakkale Halk Eğitim Merkezi bu yıl diğer kurumlardan farklı bir uygulama yaparak seminer döneminde ek ders ücreti ödemeyeceğini belirtti. Gerekçe olarak da

 

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 06/06/2016 tarih ve 6189931 sayılı görüşünde belirtilen tarihlerde ek ders ödenemeyeceği yönünde yazısını gösterdi.

 

 

Geçmişte seminer döneminde Çanakkale Halk Eğitim Merkezi ödenen bir çok ilde de halen ödemesi yapılan ek ders ücreti bütün yasal dayanaklara rağmen bu yıl ödenmek istenmemektedir.

 

Ancak;

 

21/05/2010 tarih ve 27587 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

 

 Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ve uygulanacak yöntemler

 

“MADDE 23 – (1) Kurslar, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanır ve düzenlenir. Merkezlerdeki öğretmenler, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri bilimsel yöntemlerle öğretim yılı başında ve sonunda eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yaparlar.

 

16.12.2006 tarih 26378 sayılı Resmî Gazete; Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

 

Mersin 2. İdare Mahkemesinin Esas No: 2010 /2122, Karar No:2011/1316  Seminer döneminde Halk Eğitim Merkezince  ödenmeyen ek ders ücretinin idareye başvuru tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davacıya  ÖDENMESİNE ilişkin mahkeme kararı.

 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün İzmir Valiliğine gönderdiği 28 Şubat 2011 tarih ve 0923 sayılı seminer döneminde ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin  “Ek ders ücreti” konulu yazısı olmasına rağmen

 

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ücret ödememe ısrarına bir anlam verilememiştir.

 

Biz Eğitim Sen olarak Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için konunun takipçini olacak ve gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz.

 

 

 

Çanakkale Eğitim Sen Yürütme Kurulu