TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN LAİKLİK ZORUNLULUKTUR

 


Değerli Çanakkale halkı ve basın emekçileri; “Laik Eğitim ve Laik” Yaşam için alanlara çıkıyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ki “laiklik” konusu yalnızca haklar, özgürlükler, adalet ve demokrasiye emek vermemiz nedeniyle ilgilendiğimiz bir konu değil. “Laiklik” olmadan eğitim ve bilim olamaz. Bu nedenle “Laiklik” konusu ile eğitim, bilim ve yaşamın konusu olduğu için ilgileniyoruz.

 

 

            Bu konuyu biraz daha açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Eğitimin hangi aşamasında olursa olsun derse giren öğretmen ve/veya bilim insanının laik olması ve bu ortamdaki iletişimin tamamen laiklik esaslarına göre işlemesi zorunludur. Çünkü Eğitim Sen olarak bizim için eğitimin hangi aşamasında olursa olsun öğrencilerimiz arasında herhangi bir nedenle ayrım yapmamız beklenemez ve bu şekilde bir ayrımın olduğu ortam da eğitim ve/veya bilim ortamı olamaz. Bu ilkeden hareketle düşündüğümüzde derse giren eğitimci laiklik ilkesinden hareket etmediğinde öğrencilerinin hangisinin inancına göre davranacaktır? İnanç olarak çok olanlara göre mi? Eğer var ise resmi inanca göre mi? Kendi inancına göre mi? Eğitimci ders ortamında hangi inancı seçerse seçsin mutlaka yanlış yapmış olacaktır. Çünkü farklı inançta olanlara baskı yapmış, onları dışlamış/ötekileştirmiş ve onların inanç özgürlüğünü engellemiş olacaktır. Yaşamda ama özellikle eğitim ortamından hiç kimsenin öğrencilere/bireylere bu şekilde davranma hakkı yoktur.

 

            Eğitim ve bilim ortamında laikliğin olmaması sonucunda yaşayacağımız kayıp yukarıdaki hak kayıplarından daha çok öğrencimizi kaybedecek olmamızdır. Düşüncesine, inancına saygı gösterilmeyen öğrencinin bütün bilgi ve yeteneğini gerçekleştirebilecek şekilde derse katılması, özgür düşünmeyi yaşayarak öğrenmesi ve buradan hareketle mutlu/başarılı olması mümkün değildir. Eğitim ve bilim sürecinde öğrencinin kendisini tanıyarak potansiyelini gerçekleştirebilmesi temel hedef olması gerektiğine göre öğrenciye hiçbir dayatma yapılamaz/yapılmamalı. Yapılması gereken öğrencinin özgürce düşünebileceği, sorgulayabileceği ve arayışlar içinde olabileceği bir ortam oluşturmaktır. Kendisine herhangi bir inanç dayatılan birey/öğrenci bu inancı kendi iradesi ile değil, kendisine yapılan dayatma sonucunda veya o şekilde görünmek için seçecek ve/veya yaşayacak. Özetle kendi kişiliği ve kimliği ile ilgili bir davranışı kendi iradesi ile seçmemiş olacaktır. Bu durum topluma ve insana yapılmış en temel kötülüktür. Kişiliği ve kimliği kendi iradesine göre şekillenmeyen bireylerin olduğu toplumlar demokrasiyi gerçekleştiremez. Bu nedenledir ki eğitimden başlayarak yaşamın her alanında laiklik kaçınılmaz gerekliliktir.

 

            Bireylerin bağımsızlığı gibi toplumlarında bağımsızlığı kaçınılmaz gerekliliktir. Laikliğin eğitim ve yaşamda amasız fakatsız uygulandığı toplumlarda özgür düşünce, üretim, paylaşma ve dayanışma olur. Bunu gerçekleştirebilen toplumlar Tam Bağımsız olabilir. Bireyin ve halkın, ülkenin Tam Bağımsızlığı için laiklik kaçınılamaz gerekliktir. Bu nedenle Eğitim Sen olarak LAİKLİK sahip çıkmaya devam ediyoruz.

 

            Dostlar bunlar yazmak ve/veya söylemek yetmiyor. Önemli olan laikliğin eğitimde ve yaşamın her alanında uygulanmasıdır. Buda ancak laiklik için mücadele etmek ile mümkündür. Eğitim Sen olarak temel ilkemiz olan laiklik ve laik eğitim için mücadele ediyoruz. Bizden önceki örgütlerimizden ve Köy Enstitülü öğretmenlerimizden öğrendiğimiz laik eğitim ve laik yaşam mücadelesini geliştirerek devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Eğitim sen ve KESK olarak “Laik Eğitim ve Laik Yaşam! İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz! Baskı, Sürgün ve İşten Atmalara Karşı Alanlardayız!” ifadeleri ile 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Samsun, İzmir, Antalya, Trabzon ve Van’da (dokuz il) miting düzenliyoruz. Çanakkale Eğitim Sen olarak 28 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan mitinge katılacağız. 27 Mayıs Cuma günü akşamı yola çıkacak ve 28 Mayıs’ta İstanbul’da laik eğitim ve laik yaşam konusundaki kararlılığımızı demokratik yollar ile göstereceğiz. Artık birlikte değerlere sahip çıkma ve geliştirme zamanıdır.

 

Mitinge katılmak isteyenlerin ulaşım ücretsiz olarak Eğitim Sen tarafından karşılanacaktır. Bütün Çanakkale halkını LAİK EĞİTİM ve LAİK YAŞAMA sahip çıkmaya davet ediyoruz.

 

Çanakkale Eğitim Sen Yürütme Kurulu