O “Torbayı” Yırtıp Atabiliriz! #DirenAkademi

 

AKP tarafından Meclis gündemine getirilen “Tebligat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” içerisinde yükseköğretim alanına dair disiplin hükümleri de yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirmemizi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak söz konusu tasarının gerekçelerinden hükümlerine kadar, akademiyi susturmak ve muhalif görülen herkesin üniversiteden atılmak amacıyla hazırlandığını görmek hiç de zor değildir. Üstelik baştan sona tasarının hükümleri, evrensel hukuk kriterlerini ve sendikal haklarımızı yok saymaktadır! Bu tasarı da göstermiştir ki AKP kendisini hukukun üstünde görmektedir!

 

Ayrıca tasarının gerekçe kısmında da belirtildiği üzere AKP, barış talep eden akademisyenler hakkında başlatılan idari soruşturmaların hukuksuzluğunu da açıkça kabul etmiştir! Dolayısıyla, bugün yürütülen idari soruşturmaların ve bu soruşturmalar neticesinde verilen idari cezaların hukuken hiçbir anlamı olmayacak, aksine bu hukuksuz işlemleri yürütenlerin cezai sorumlulukları olacaktır!

Eğitim Sen olarak, üniversiteleri AKP’nin “siyaset akademisine” dönüştürmeye hizmet edecek bu torba kanun tasarısını yırtıp atacağımızın bilinmesini istiyoruz! Bu kapsamda tasarıyı ve tasarının Meclis’te izleyeceği süreci yakından takip ederek;

  • Eğitim Enternasyonali gibi uluslararası kurumlarla tasarının içerdiği tüm hukuksuzlukları paylaşacak ve üniversitelere dair bu siyasi müdahaleyi uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyacak,
  • ILO sözleşmelerini ihlal eden, sendikal hak ve özgürlüklerimizi yok sayan düzenlemelere karşı ILO’ya gerekli başvuruları yapacak,
  • Söz konusu tasarının yasalaşma sürecinde, Meclis’te gerekli tepkiyle karşılaşabilmesi ve yasalaşmasının önüne geçilebilmesi için tüm gücümüzle hareket edeceğiz!

Üniversiteyi ve akademiyi “sıfırlamayı” amaçlayanlar karşısında, insan-toplum-doğa yararına üniversite şiarımız doğrultusunda örgütlü gücümüzle mücadelemizi yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır!

 

ŞUBE YÜRÜTME KURULU