Danışman Öğretmen Görevlendirmesi Hk.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Şubat ayında ilk ataması yapılacak öğretmenlerin adaylık süreçlerinde danışman öğretmen görevlendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine 30.12.2015 gün ve 13492368 sayılı bir yazı göndermişti. Bu yazıda adaylık dâhil en az 10 yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslar arası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlayan, iletişim beceresi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğinde temayüz etmiş öğretmenlerin bilgilerinin yazının ekinde yer alan forma işlenerek 8 Ocak 2016 tarihine kadar bildirilmesi istenmişti.

 

 

Aday öğretmenlerin sözlü sınav vb. uygulamalarla baskı altına alınması ve yandaş sendikalara üye olmaları aksi takdirde adaylıklarının kaldırılmayacağı biçimindeki duyumları dikkate alınarak, danışman öğretmenlerin yalnızca belli bir sendikaya mensup kişilerden belirlenmesi ihtimaline karşı Eğitim Sen üyelerinden 10 yılını dolduran öğretmenlerin Danışman olarak görevlendirme isteminde bulunmasını önemli bulmuş, bu amaçla bir başvuru dilekçesi örneği hazırlayarak şubelerimize göndermiştik.

 

Danışman öğretmenlerin listeleri şubelerimiz ve genel merkezimize ulaştıkça öngörümüzün ne denli haklı olduğunu, çoğunlukla Eğitim Bir Sen üyelerinin danışman öğretmen olarak görevlendirildiğini gördük ve öğrendik.

 

            Bu nedenle danışman öğretmen olarak görevlendirilmek için yaptığı başvuru, görev verilmeyerek, reddedilen üyelerimizin buna itiraz etmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu amaçla hazırladığımız itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır.


 

 

 

 

 

 

Görevi                                               :

 

 

 

Adı Soyadı                            :

 

 

 

Baba Adı                               :

 

 

 

Doğum Yeri                          :

 

 

 

Doğum Tarihi                       :

 

 

 

Göreve Başlama Tarihi       :

 

 

 

Sicil No                                  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................…OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Şubat ayında ilk ataması yapılacak öğretmenlerin adaylık süreçlerinde danışman öğretmen görevlendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine 30.12.2015 gün ve 13492368 sayılı bir yazı göndermişti. Bu yazıda adaylık dâhil en az 10 yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslar arası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, okul gazetesi, okul dergisi, okul gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılım sağlayan, iletişim beceresi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğinde temayüz etmiş öğretmenlerin bilgilerinin yazının ekinde yer alan forma işlenerek 8 Ocak 2016 tarihine kadar bildirilmesi istenmişti. Ben de 10 yıllık hizmet süresini doldurduğumdan danışman öğretmen olarak görevlendirilmek için …/01/2016 tarihinde kurumunuza başvuruda bulundum. Ancak ve her nedense hem kıdemi benden daha düşük, hem de ulusal veya uluslar arası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almamış ve sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmamış olan öğretmenler danışman öğretmen olarak görevlendirildiği halde ben danışman öğretmen olarak görevlendirilmedim.

 

 

 

            Hangi somut ölçütler kullanılarak danışman öğretmenlerin belirlendiğini ve benim bu ölçütlerden hangisine uymadığım için görevlendirilmediğimi bilmiyorum. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, çoğunlukla yalnız bir sendikanın (EĞİTİM BİR SEN) üyelerine danışman öğretmenlik görevi verilmiştir. Bu durum aday öğretmenlerin ciddi kaygılar duymasına, adı geçen sendikaya üye olmadıkları takdirde adaylıklarının kaldırılmayacağı inancına yol açmıştır. Bu nedenle danışman öğretmen olarak görevlendirilmek için yaptığım başvurunun, görev verilmeyerek reddedilmesine itiraz ediyorum.

 

 

 

Gereğini bilgilerinize sunarım.

 

 

 

…/03/2016

 

 

 

                                                                                         Ad, Soyad, İmza