BİZ İYİ DEĞİLİZ...

 Biz iyi değiliz:

 

Dünyanın her tarafı emperyalizm ve taşeronları tarafından kan üzerinden paylaşılırken.

 

İnsanlar etnik kimlik, inanç, mezhep ve benzeri kavramlar üzerinden bölünüyor ve/veya ötekileştiriliyorken.

 

 

En karlı ticaret silah ticareti iken.

 

En karlı ticaret insan ticareti iken.

 

İnsanlar evlerinde öldürülüyorken.

 

İnsanlar yurtlarından sürgün ediliyor ve mülteci oluyorken.

 

İnsanlar savaştan kaçarken denizde ölüyor ve çocuklarımızın cesetleri kıyılara vuruyorken.

 

Ülkelere “demokrasi” ve/veya “bahar” getirilirken(!), halk birbirine kırdırılıyorken.

 

İŞİD/DEAŞ’ın emperyalizmin oluşturduğu araç olduğu bilinirken.

 

Her türlü hak ve demokrasi mücadelesi şiddet ve/veya karşılaşıyorken.

 

AKP tarafından 7 Haziran seçimleri sonrasında halk siyasi olarak “KAOS” ile tehdit edilmişken.

 

Binlerce faili meçhulün/bellinin, Uludere’nin, Reyhanlı’nın, Suruç’un, 10 Ekim Ankara’nın katili bulunmamışken.

 

Kadınlar öldürülüyorken.

 

Her yerde olduğu gibi Artvin Cerattepe’de doğasını korumak isteyen halk şiddet ve/veya ölüm ile karşılaşıyorken.

 

Kişisel çıkarlar toplumsal gereklilik olarak dayatılırken.

 

Emperyalizm kendi piyasa/pazar ihtiyaçlarına göre daha önce oluşturduğu sınırlar ile oynarken.

 

Ölüm bile yandaş medya tarafından siyaset malzemesi olarak kullanılıyorken.

 

Sağlık ve eğitime yani insana kaynak ayırmak yerine savaşa/silaha kaynak ayrılırken.

 

Emperyalizm ve onun değişik ölçekteki savaş siyaseti yoksul zengin farkını her gün daha da arttırırken.

 

Ülkenin ve dünyanın her köşesinde halk emperyalizmin ve yerli temsilcilerinin kurbanı olarak hakaret ediliyor, dövülüyor, ötekileştiriliyor ve/veya öldürülüyorken.

 

 

 

                 İYİ DEĞİLİZ

 

 

 

Her türlü terörü/şiddeti yapanı

 

Her türlü terörü/şiddeti destekleyeni

 

Her türlü terör/şiddet üzerinden siyaset yapanı

 

Her türlü terör/şiddet dilini siyaset amaçlı kullananı

 

Her türlü terör/şiddeti üzerinden hak aradığını iddia edeni

 

Her türlü terör/şiddet ile kendi düşüncesi ve/veya siyasetini başkasına dayatanı

 

Her türlü terörü/şiddet için gerekli önlemi almayanı ve siyasi sorumluluk gereği istifa etmeyeni

 

Halka terör/şiddet yapanı

 

            KINIYORUZ

 

 

 

ÇANAKKALE

 

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)

 

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI (KESK)

 

TÜRK MİMAR VE MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)

 

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ (TTB)