BASINA VE KAMUOYUNA 25-04-2019

Sayın Basın Mensupları, Değerli Mücadele Arkadaşlarım, Kitle Örgütlerinin Değerli Temsilcileri. Neredeyse her gün ülkemizin çeşitli yerlerinde seküler yaşama dönük sınırlandırmalar, hak ihlalleri, çocuklarımızın geleceklerinin karartılmasına dönük uygulamalar gündeme gelmektedir. Diyanet, çeşitli dernek ve vakıflarla yapılan protokoller sonucunda okullarımızda çocuklarımıza en olmadık kişilerce eğitim adı altında bilim dışı uygulamalar dayatılmaktadır. Çocuk istismarının arttığı, çocuklarımızın cemaat ve tarikatların amaçlarına hizmet edecek şekilde yönlendirilmek istendiği, yıllardır yaşanan bir gerçektir.2018 yılı Ocak ayında "Ortaokul Buluşmaları" adıyla İl Müftülüğünce yapılmak istenen çalışmanın benzeri bu günlerde tüm okullarımızda Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle yeniden hayata geçirilmek istenmektedir. Ocak 2018 de dilekçeyle yaptıklarını, bugün protokolle yeniden yapmak istemektedirler.Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan 2 yıllık protokole dayanarak okullarımızda, çocuklarımıza "milli ve manevi değerlerin toplumdaki bireylere kazandırılması" adı altında, vaizlerin ve din hizmetleri personelinin sunumlar yapmasına izin verilmiştir. Laik Cumhuriyetimizin okullarında çocuklarımıza verilecek olan vaazın içeriği nedir? Okullularımızda bulunan öğretmenlerimiz manevi ve milli bir eğitimi veremiyorlar mı?Adında “milli” olan bakanlığımızın personeli yeterince milli değil mi? Okullarımızda mevcut verilen “eğitim değerleri” dersleriyle “değerler” kazandırılamıyor mu? Vaiz, imam, din hizmeti personeli çocuk psikolojisine ve pedagojiye ne kadar hâkimdir?Biz öğretmenler işimizi yapamıyoruz da bunlara mı çocuklarımızı teslim edeceğiz? Öğretmenler nasıl ki din personeli, vaiz ve imamın işini yapmıyorsa, bu “meslek erbabı” da okullarda eğitim ve öğretim yapamaz! Bu girişimin altında “başka niyetler” barındırdığı aşikârdır. Cemaat ve tarikatların bu ülkenin başına nasıl belalar açtığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın bizden koparılmasına, herhangi bir tarikat ve cemaatin “müridi” olmasına izin vermeyeceğiz. İmzalanan protokolle 22 Nisan 03 Mayıs tarihleri arasında tüm okullarda sunumlar programlanmıştır. Müftülük personelinin, vaizlerin ve imamların programına bakınca Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ne yazık ki üzülerek kendi programını bilmediğini görmekteyiz. Programda diyanet personelini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 6 okulda sunum yapacakları yazılmıştır. Hadi diyelim ki Müftülük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hediyesi olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını” bilmez! Ancak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün içerisinde “çocuk” geçen “milli” bir bayramımızı es geçmesi programın ne denli “özenle” oluşturulduğunun bir kanıtıdır. Milli bayramlarda, kutlamalar, yapılır, törenler düzenlenir. “23 nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramında” ise ağırlıklı olarak okul çağındaki çocuklarla törenler düzenlenir ve çocuklar için eğlenceler organize edilir.“Görevlerini” dahi önemsemeyen, bayram gününe, tatil gününe, çocukların eğlence gününe okullarda sunum programı koyan bu zihniyete çocuklarımız teslim edilebilinir mi? İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğe sesleniyoruz:Çanakkale’deki tüm okullardan öğrencilerimize vaaz veren, eğitim-öğretim konusunda yetkin olmayan kişilerin programlarını iptal ediniz.Saygıdeğer veliler, Valilik eliyle imamların, vaizlerin çocuklarımıza vaaz vermesine hayır diyelim. Çocuklarımızı, vaazın verileceği günlerde, okullarında yalnız bırakmayarak, sınıflarından, derslerinden uzaklaştırılmasına engel olalım. Velisinin izni olmadan, öğrencilerin bu gibi faaliyetlere katılmaya zorlanması suçtur. Buradan aynı zamanda okul idarecilerini de açıkça uyarmaktayız. Veli izni olmadan hiçbir öğrencinin yetkin olmayan imam, vaiz veya diyanet personelini öğrencilerimizle yüz yüze getirmeyiniz. Aksi durumda suça ortak olacağınızı bilmelisiniz.Milli ve manevi değerler diyerek çocuklarımıza gerici, ırkçı, anti laik ve bilim dışı hurafelerin dayatılmasına, çocuklarımızın geleceklerinin karartılmak istenmesine hayır diyoruz. YAŞASIN LAİK BİLİMSEL DEMOKRATİK EĞİTİM EĞİTİM SEN ve EĞİTİM İŞ ÇANAKKALE ŞUBELERİ