Aile Birliği Ve Sağlık Mazeretinden Ataması Yapılmayanlara İl/İlçe Emri Hakkı Verilmesi İçin Bakanlığa Başvurduk

body: 

2018 yılı yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirmeler kapsamında aile birliği ve sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusu yapan birçok öğretmenin kontenjan yetersizliği ve/veya puan yetersizliği gerekçesiyle ataması yapılmamıştır. Anayasa’nın 12. maddesinde herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu; 17. maddesinde herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma hakkına; 49. maddesinde devletin çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruma görevi olduğu; 56. maddesinde devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevinin bulunduğu öngörülmüştür. Anılan Anayasa hükümleri yönetime, çalışanlarının görevini yerine getirebileceği çalışma ortamı ve koşulları sağlama yükümlülüğü vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yükümlülüğünü yerine getirmesi için aile birliği ve sağlık mazeretiyle yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenlerden başvurusu reddedilen öğretmenlere il ve ilçe emri hakkı tanınması amacıyla bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.
Anılan yazı için tıklayınız.